باستحضار میرساند مقالات زیر در چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه بصورت شفاهی پذیرفته و ارائه گردیده است. پس از ارزیابی کلیه مقالات ارائه شده شفاهی در این کنفرانس، این مقالات حائز حداقل امتیازات لازم بمنظور انتخاب مقالات برتر گردیدند. لذا بمنظور درج مقالات یاد شده در نشریه علمی – پژوهشی مهندسی سازه و ساخت لازم است مقاله مورد نظر در فرمت نشریه آماده شده و در صورتیکه نیاز به تکمیل و اصلاحات احتمالی دارد این موارد انجام و با مراجعه به وبسایت نشریه (www.jsce.ir) حداکثر تا تاریخ 30 فروردین 97 برای نشریه مهندسی سازه و ساخت ارسال گردد. برای نویسندگان مسئول این مقالات ایمیل ارسال شده است.

عنوان مقاله

کد مقاله

بررسی تاثیر شکل و نوع مصالح هسته پانل‏ های ساندویچی کنگره ‏ای با رویکرد تغییرشکل و اتلاف انرژی در برابر بارهای انفجاری

4002

کنترل و بهسازی لرزه‌ای سازه‌های فولادی با استفاده از میراگرهای اصطکاکی پال

4493

استفاده از سنگدانه‌های ضایعاتی در بتن به همراه نانو سیلیس

4486

مکانیک شکست بتن الیاف مسلح: مطالعه‌ی آزمایشگاهی اثر جنس، هندسه و ترکیب الیاف مختلف

4420

بهبود رابطه تجربی دوره ی تناوب اصلی سازه با بهره گیری از روابط نظری

4348

بررسی اثر خاکستر مخروط کاج در مقاومت فشاری بتن

 4313

بررسی استحکام اعضای لوله‌ای سکوهای دریایی دارای خوردگی حفره‌ای تحت اثر بار محوری و ضربه‌ی جانبی

4242

مطالعه رفتار اتصالات صلب تیر به ستون با تیرهای غیرمنشوری

4047

ارزیابی استحکام نهایی اعضای لوله ای در سکو های دریایی با احتساب خوردگی حفره ای

4127

ارائه مدل سه درجه آزادی برای بررسی تاثیر پارامترهای جرمی بر زمان تناوب طولی پل‌های دارای جداگر لرزه‌ای

4162

بررسی تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی با استفاده از روش اجزا محدود

4482

بررسی تاثیر ضخامت و ابعاد میراگرهای T-ADAS در قاب 3 طبقه با مهاربند شورن تحت بارگذاری بارافزون و چرخه ای

4359

تدوین مدل تحلیل سلسله مراتبی جهت انتخاب دیوار مناسب برای سازه‏ های بیمارستانی واقع در مناطق لرزه ‏خیز

4306

بررسی احتمال خرابی تیرها و دیوارهای برشی درسیستم دو گانه قاب خمشی بتنی و دیوار برشی

4251

مهار ذرات خرد شده پرتابی در روش تخریب انفجاری در سازه‌های آجری

4045

تخمین پارامترهای مدل‌های رفتاری الاستومرها با استفاده از آزمایش کشش تک محوره

4032

نمود تحلیلی تغییرات جابجایی نسبی حداکثر در تخمین تقاضای لرزه‌ای ساختارهای ترکیبی قاب خمشی میان مرتبه

4154

 

 بدیهی است پس از بررسی در هیئت تحریریه نشریه و در صورت تایید نسبت به انتشار و چاپ آن در نشریه اقدام خواهد شد.

 

 لطفا در هنگام ارسال مقاله به نکات زیر توجه فرمایید:

- صفحه راهنمای نویسندگان (لینک) در وبسایت نشریه را مطالعه فرموده و تمامی موارد را رعایت فرمایید. در غیراینصورت به مقاله ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- در هنگام ارسال در سامانه نشریه، نوع مقاله را مقالات برتر - IRAST2018 انتخاب فرمایید.

 با تشکر،

دبیرخانه هیئت تحریریه نشریه مهندسی سازه و ساخت

www.jsce.ir


گزارش برگزاری چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی سازه

 

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه

 

برنامه چهارمین کنفرانس مهندسی سازه

 

برنامه زمان بندی ارائه مقالات شفاهی

 

برنامه زمان بندی ارائه مقالات پوستری

 

کارگاه های آموزشی

 


اخبار بیشتر »

حمایت کنندگان