بررسی تأثیر استفاده از تیر میان‌طبقه بر لنگی‌برش در سیستم لوله‌‏ای ساختمان‌های بلند
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1آذربایجان شرقی-تبریز-آخرخیابان صائب-کوی سهند-6متری12-پلاک4-طبقه3
2تبریز-دروازه تهران- مجتمع دانشگاه آزاذ اسلامی تبریز
چکیده
سیستم سازه‌ای لوله‌ای یا قاب‌محیطی یکی از مناسب‌ترین فرم سازه‌ای ساختمان‌های بلند می‌باشد. در این سیستم، مقابله در برابر بارهای جانبی بر عهده قاب‌های خمشی محیطی با سختی زیاد به فرم لوله می‌باشد. یکی از بارزترین مشکلات این سیستم که راندمان بهره‌برداری آن را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد پدیده لنگی‌برش می‌باشد .در این پژوهش به‌منظور بهبود انتقال بار بین ستون‌ها و کاهش پدیده لنگی‏‌برش، استفاده از تیر‏میان‌طبقه در دهانه‌های قاب‌محیطی در نظر گرفته شده و ضمن بررسی تعداد دهانه‌های مورد نیاز برای تیر میان‌طبقه به تأثیر پارامتر سختی تیر میان‌طبقه نیز پرداخته شده است. به همین منظور از نرم‌افزار ETABS جهت مدل‌سازی سه‌بعدی سازه‌های فولادی بلند مرتبه با تعداد طبقات متفاوت استفاده و مقادیر اندیس لنگی‌برش، تغییرمکان جانبی و دریفت طبقات بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان داد، استفاده از تیر میان‌طبقه باعث بهبود در پاسخ جانبی سازه و از طرفی منجربه کاهش اند‌یس‌لنگی‌برش شده بطوری‌که با افزایش تعداد طبقات سازه استفاده از آن تأثیر قابل ملاحظه‌تری بر عملکرد سازه داشته است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Investigation on the effect of using Mid-Story Beam on Shear lag in Tubular Structural Systems in Tall Buildings
Authors
Alireza Shokati Oskouei, Taleb Moradi Shaghaghi
Abstract
Tubular structure system is one of the most suitable structural form of tall buildings. In this system, the responsibility of repelling lateral forces is on peripheral tubular bending frames with high stiffness. One of the most common issues of this system which affects the operation efficiency is shear lag phenomena. In this study, in order to improve the transformation of load between the columns and decreasing shear lag, the use of mid-story beam is considered in the openings of the tube frame and Also, the study of the number of openings required for the mid-story beam the rigidity parameter of the mid-story beam has been studied. For this purpose, ETABS software is used for 3D modeling of tall steel structures with different number of floors had been used and The values of its shear lag index, lateral displacement and stories drift ratio are investigated.The results of the study showed that the use of mid-story beams improved the lateral response of the structure and, on the other hand, led to a reduction in the shear lag index where by increasing the number of structural floors, using this system has more significant effect on the structural performance.
Keywords
Frame tube, Tall buildings, Mid-Story Beam, Shear lag index