مروری بر رفتار دیوار برشی فولادی کامپوزیت
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1زرقان مسکن مهر اردیبهشت جنوبی13بلوک3واحد3
2دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
چکیده
دیوار برشی فولادی یکی از سیستم های مقاوم نسبتاً جدیدی است که در چهار دهه اخیر در طراحی و تقویت ساختمانهای بلند مرتبه به کار گرفته شده است. با توجه به عملکرد مطلوب این نوع سیستم باربر جانبی از جمله سختی بالا، شکل پذیری خوب و توان اتلاف انرژی زیاد می توان از این سیستم در مقاوم سازی سازه های غیرایمن بهره جست. دیوار برشی فولادی کامپوزیت شامل تعدادی ورق فولادی است که توسط تیرها و ستونها و توسط پوششی از بتن در یک سمت یا هر دو سمت ورق فولادی توسط برشگیر هایی احاطه شده اند. این دیوار از سیستم های نوین سازه ای می باشد که تا کنون تحقیقاتی توسط محققان در راستای توسعه و شناخت رفتاری آنها انجام پذیرفته است. لازمه شناخت و درک صحیح از رفتار هر سازه همانند تحقیق و یا شناخت سایر سیستم های در حال توسعه، مطالعه تاریخچه تحقیقات گذشتگان می باشد. هدف از این تحقیق بررسی و طبقه‌بندی یافته‌های تحقیقات دیگر محققان در سطح دنیا و تعیین و شناسایی خلأهای تحقیقاتی است. در این مقاله ضمن توضیحاتی اجمالی در خصوص ویژگی های دیوارهای برشی فولادی کامپوزیت، به مروری بر تحقیقات انجام شده دراین زمینه پرداخته شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
An overview of the behavior of composite steel plate shear walls
Authors
mohammad sadegh shiraz, majid gholhaki, omid rezayfar
Abstract
Steel plate shear wall is one of the relatively new, reliable systems that have been used in designing and reinforcing high-rise buildings in the last four decades. Due to the favorable performance of this type of lateral load system, including high hardness, good ductility and high energy dissipation, this system can be used to strengthen non-structural structures. The composite steel shear wall consists of a number of steel plates surrounded by beams and columns and covered with concrete in either side or both sides of the steel plate. This wall is one of the newest structural systems that so far has been carried out by researchers to develop their behavioral knowledge. It is necessary to understand and understand the behavior of any structure, such as research or other systems in the developing world, to study the history of past research. The purpose of this research is to review the findings of other researchers in the world and identify and identify the research gaps. In this paper, a brief description of the characteristics of the composite steel shear walls, is given to a review of the research done in this field.
Keywords
Composite steel plate shear wall, Steel Plate, Boundary element, Bolt, Concrete cover