موقعیت‌یابی بهینه میراگرها در سازه‌های چند طبقه
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1استان آذربایجان شرقی، شهرستان اهر، کوی معماران، خیابان شهید قندی، کوچه رسالت یک، پلاک 22
2هیئت علمی دانشگاه
چکیده
قرارگیری کشور ایران در کمربند لرزه‌ای آلپ هیمالیا و نیز آسیب‌پذیر بودن سیستم‌های متداول سازه‌ای سبب می‌شود تا سیستم‌های کنترل غیر‌فعال در اولویت طراحی مهندسان سازه و زلزله باشد تا با طراحی و اجرای سازه‌های دارای میراگرهای انرژی، میزان جذب و استهلاک انرژی زلزله را به کمک این ابزار بالا برده و سازه و ساکنان آن را از خطرات احتمالی زلزله مصون نگه دارند. از انواع سیستم‌های کنترل غیرفعال می‌توان به میراگر ویسکوز اشاره نمود که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق دو نمونه سازه‌ سه و پانزده طبقه بتنی در نرم‌افزار SAP2000v19 مورد تحلیل دینامیکی تاریخچه ‌زمانی خطی با استفاده از 3 زلزله مقیاس شده کوبه، نورتریج و منجیل قرار گرفته‌اند و مقیاس‌ها با استفاده از نرم‌افزار Seismosignal و Excel طبق آیین‌نامه 2800 ویرایش 4 صورت گرفته‌ و هم‌پایه ‌سازی گردیده‌اند. نتایج حاصله نشان می‌دهدکه میراگر‌های ویسکوز در سازه‌های بلند مرتبه و نیز در دهانه‌های بزرگتر میزان جذب انرژی بیشتری دارند و میزان جابه‌جایی کلی و نسبی سازه را به میزان چشم‌گیری کاهش می‌دهند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Optimal positioning of dampers in multi-storey structures
Authors
Amin Sadeghi, Gholamreza Zamani Ahari
Abstract
The location of Iran in the Alpine Himalayan seismic belt and the vulnerability of conventional systems makes the passive control systems to prioritize the design of earthquake and structural engineers so that, with the design and implementation of structures with energy dampers, the absorption and amortization of earthquake energy with this tool and the structures and its inhabitants are protected from possible earthquake hazards. The types of passive control systems can be referred to as Viscose Damper, which has been studied in this study. In this research, two samples of three and fifteen storey concrete structures in SAP2000v19 software were analyzed by dynamic scale of linear time histories using three scaled Kobe, Northridge and Manjil earthquakes, and Scales have been made and aligned using Seismosignal software and Excel in accordance with Regulation 2800, version 4. The results show that viscous dampers have higher energy absorption in high structures and in larger frames, and significantly reduce the total and inter-storey drift of the structure.
Keywords
Viscous damper, Passive control, High structures, Concrete Structures