ارزیابی کامپوزیتهایFRP درمقاوم سازی سازه های بتن آرمه
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1بلوار شهیدان عبوری -خیابان علمیه -کوچه فضیلت
2عضو هیات علمی
چکیده
پلیمر تقویت شده فیبر (‏FRP‏) یک کامپوزیت ساخته شده از الیاف با مقاومت ‏بالا و یک ماتریس برای اتصال این الیاف به ساخت اشکال ساختاری است. انواع ‏فیبر های رایج عبارتند از آرمید، کربن، شیشه و فولاد با مقاومت بالا. ‏ماتریکس های مشترک اپوکسی ها و استرها هستند.سیستم های ‏FRP‏ دارای مزایای قابل توجهی نسبت به مواد ساختاری کلاسیک ‏مانند فولاد، از جمله وزن کم، مقاومت خوردگی و سهولت کاربرد دارند. به ویژه برای تعمیرات و بازسازی سازه ‏های تقویت شده و پیش تقویت شده بتن مناسب است. وزن کم باعث کاهش مدت ‏زمان و هزینه ساخت و ساز می شود زیرا تجهیزات سنگین برای احیای مجدد لازم ‏نیست. کامپوزیت ها را می توان به عنوان یک ورقه نازک و یا لایه ی لایه ‏استفاده کرد.‏ تعمیر و جایگزینی اجزاء فولادی آسیب دیده و نیز سازة بتن آرمه‌ای که به دلیل خوردگی میلگردها آسیب دیده است، میلیون‌ها دلار خسارت در سراسر دنیا به بار آورده است. به همین دلیل سعی شده که تدابیر ویژه‌ای جهت جلوگیری از خوردگی اجزاء فولادی و میلگرد‌های فولادی در بتن اتخاذ گردد که از جمله می‌توان به حفاظت کاتدیک اشاره نمود. با این وجود برای حذف کامل این مساله، توجه ویژه ای به جانشینی کامل اجزاء و میلگردهای فولادی با یک مادة جدید مقاوم در مقابل خوردگی معطوف گردیده است. از آن‌جا که کامپوزیت‌های FRP بشدت در مقابل محیط‌های قلیایی و نمکی مقاوم هستند که در دو دهة اخیر موضوع تحقیقات گسترده‌ای جهت جایگزینی کامل با قطعات و میلگردهای فولادی بوده‌اند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
ارزیابی کامپوزیتهایFRP درمقاوم سازی سازه های بتن آرمه
Authors
sari, naser alaeiyan, hasan jafarian
Abstract
پلیمر تقویت شده فیبر (‏FRP‏) یک کامپوزیت ساخته شده از الیاف با مقاومت ‏بالا و یک ماتریس برای اتصال این الیاف به ساخت اشکال ساختاری است. انواع ‏فیبر های رایج عبارتند از آرمید، کربن، شیشه و فولاد با مقاومت بالا. ‏ماتریکس های مشترک اپوکسی ها و استرها هستند.سیستم های ‏FRP‏ دارای مزایای قابل توجهی نسبت به مواد ساختاری کلاسیک ‏مانند فولاد، از جمله وزن کم، مقاومت خوردگی و سهولت کاربرد دارند. به ویژه برای تعمیرات و بازسازی سازه ‏های تقویت شده و پیش تقویت شده بتن مناسب است. وزن کم باعث کاهش مدت ‏زمان و هزینه ساخت و ساز می شود زیرا تجهیزات سنگین برای احیای مجدد لازم ‏نیست. کامپوزیت ها را می توان به عنوان یک ورقه نازک و یا لایه ی لایه ‏استفاده کرد.‏ تعمیر و جایگزینی اجزاء فولادی آسیب دیده و نیز سازة بتن آرمه‌ای که به دلیل خوردگی میلگردها آسیب دیده است، میلیون‌ها دلار خسارت در سراسر دنیا به بار آورده است. به همین دلیل سعی شده که تدابیر ویژه‌ای جهت جلوگیری از خوردگی اجزاء فولادی و میلگرد‌های فولادی در بتن اتخاذ گردد که از جمله می‌توان به حفاظت کاتدیک اشاره نمود. با این وجود برای حذف کامل این مساله، توجه ویژه ای به جانشینی کامل اجزاء و میلگردهای فولادی با یک مادة جدید مقاوم در مقابل خوردگی معطوف گردیده است. از آن‌جا که کامپوزیت‌های FRP بشدت در مقابل محیط‌های قلیایی و نمکی مقاوم هستند که در دو دهة اخیر موضوع تحقیقات گسترده‌ای جهت جایگزینی کامل با قطعات و میلگردهای فولادی بوده‌اند.
Keywords
فیبرها, مقاومسازی, سازه بتن آرمه, FRP, مصالح کامپوزیتی