ارزیابی رفتار قاب‌های دارای مهاربند فولادی مجهز به پانل برشی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1تهران.خیابان شریعتی.قلهک.کوچه ی سجاد.کوچه ی حبیبی.پلاک 23.زنگ سوم.
2دانش آموخته
چکیده
این مقاله به ارزیابی عملکرد یک سیستم جدید مهاربند شکل پذیر فولادی مقاوم در برابر زلزله، که به نام پانل (چشمه) برشی شکل پذیر مهاربندی شده معروف است پرداخته است؛ این سیستم می‌تواند به منظور بهبود مقاومت جانبی لازم در ساختمان‌های با قاب فولادی مهاربندی شده در نواحی لرزه ای بالا بکار رود. این سیستم متشکل از پانل برشی مستطیلی درگیر است که توسط چهارمهاربند کوتاه به قاب متصل است. به عنوان یک جایگزین مقرون به صرفه نسبت به سیستم‌های مهاربندی پرهزینه خواهد بود، در حالیکه کنترل طراحی را افزایش داده و دارای سطوح عملکردی مشابه با آن سیستم‌ها است. به منظور صحت سنجی نتایج این مطالعه محاسباتی، یک برنامه آزمایشگاهی بر روی قاب فولادی مهاربندی شده با سیستم و با نصف مقیاس واقعی قاب انجام گرفته است. اطلاعات برنامه فوق سپس به منظور تایید دقت نتایج بدست آمده از مدل المان محدود سه بعدی، که در ادامه برای محاسبه پاسخ سیستم‌های بکار خواهد رفت، مورد استفاده قرار گرفته بودند. این مطالعه نشان می‌دهد که پانل برشی شکل پذیر مهاربندی شده توانایی ارائه سطح بالایی از شکل پذیری را دارد و می‌تواند در حقیقت یک طرح با دوام و به صرفه در ساختمان با مقاوم جانبی کافی را ارائه دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluate behavior of steel brcead frames with ductile shear panel
Authors
ali golafshar, hamidreza yaghmaeyan
Abstract
this article presents the investigation of the performance of a new ductile seismic resistant steel bracing system, called braced ductile shear panel, which can be used to provide the necessary lateral strength to steel braced frame buildings in high seismic areas. the proposed system in comprised of a sacrificial rectangular shear panel, connected to the frame by four short braces. this system is envisioned as an economical alternative to more expensive bracing systems, while still providing increased design control and similar performance levels. the development of this system concept is illustrated, and equations are developed to predict the elastic and plastic response of the shear panel based on its geometry by means of reduced mode, and a numerical parametric study. to validate the results of the computational study, an experimental program is conducted on a half-scale steel frame braced with this system. this work shows that the braced ductile shear panel can achieve high level of ductility, and it can, represent a viable, economical alternative to provide a building with the necessary lateral strength.
Keywords
steel brace, shear panel, steel braced frame, Cyclic Loading