طراحی پل متحرک سبک با چوب و فرآورده‌های مهندسی شده چوب با کاربرد امدادی بعد از بلایای طبیعی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1تهران- ایرانپارس- شاهین شمالی- خ چمران- کوچه یاس- ساختمان پارس- واحد 31
2عضو نظام مهندسی استان آذربایجانشرقی
چکیده
پل‌های با قابلیت حمل سریع برای فراهم کردن مسیر دسترسی به مناطق حساس برای بازسازی خطوط حیاتی هنگام وقوع انواع بلایای طبیعی، مهم و اساسی می‌باشند. در این مقاله بعد از ارایه کلیاتی در مورد پل‌های قابل حمل، تاریخچه و ادبیات فنی مربوط به آن و ارایه نوآوری‌های مهم در کشورهای توسعه یافته، از جمله انگلستان، فرانسه و خصوصا آمریکا در تکنولوژی پل‌های قابل حمل و گستردش، ایده جدیدی برای طراحی این‌گونه پل‌ها با استفاده از چوب و فرآورده‌های مهندسی آن ارایه گردیده است. چوب و فرآورده‌های مهندسی آن بسیار سبک می‌باشند و در عین حال مقاومت بالایی در مقابل انواع نیروهای اعمالی دارند. بنابراین استفاده از آن برای ساختن پل سبک مقاوم با قابلیت حمل برای استفاده بعد از بلایای طبیعی ایده‌ال می‌باشد. برای انجام طراحی، ابتدا یک پل ثابت با فرآورده‌های ‌‌ای چسب‌شده (گلولام) گونه کاج جنوبی ( Pine-Loblolly) که امکان تهیه و ساخت آن نیز در کشور ما وجود دارد، با استفاده از ضوابط بخش چوب آیین‌نامه AASHTO طراحی شده است. سپس برای قابل حمل کردن سیستم پل، اجزای مختلف آن بصورت مدولار و پانلی تبدیل شده است. طول پل طراحی شده 21 متر و عرض آن7.2 متر و دارای دو مسیر طراحی میباشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Design of Lightweight Portable Bridge Fabricated from Wood and Its Engineered Products for Restoring Vital Lifelines Affected by Large-Scale Disasters
Authors
Mahsa Tehran, Masoud Mohammadzadeh
Abstract
Portable and rapidly deployable bridges are critical for providing access routes for restoring vital lifelines for communities affected by large-scale disasters. In this paper after reviewing the history and the state of the art in portable and rapidly deployable bridge technology in developed countries such as England, France and USA a new method has been presented for design of this kind of bridges using wood and its products. Then a deployable bridge has been designed as an example using this method. Wood and its engineered products are very resistant however they are very light. Therefore using this material in fabricating deployable bridge is ideal. For designing, primarily an ordinary wooden bridge was designed from Pine-Loblolly Glulam using AASHTO standard. Then it was converted to modular components to make the bridge deployable. This bridge has a length of 21 meters and width equals to 7.2 meters which includes two design lanes.
Keywords
Deploy able and portable bridges, Wood and its engineered products, Glulam, AASHTO Specification, Pine Loblolly