کاربرد باکتری ها در ترمیم بتن ، تحولی در صنعت ساخت و ساز
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1مشهد-بلوار وکیل آباد-وکیل آباد24-پلاک23
2دانشیار و عضو هئیت علمی گروه عمران
3بلواروکیل آباد-وکیل آباد24-پلاک23
چکیده
صنعت بتن با توجه به کاربردهای فراوان و پتانسیل‌های آن یکی از صنایعی است که از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و افزایش طول عمر این ماده پرکاربرد از اولویت‌های این صنعت است. یکی از مشکلات متداول در بتن موضوع ترک خوردگی آن است، که ممکن است به صورت داخلی تحت تاثیر مصالح تشکیل‌دهنده و یا تحت تاثیر عوامل و محیط خارجی نظیر محیط شیمیایی خورنده، نفوذ نمک‌ها واسیدها، اثرات جوی و محیطی، تغییرات شدید آب وهوایی و فشارهای وارد بر بتن ایجاد گردد. برای جلوگیری از ترک خوردگی و توسعه ترک در بتن و ممانعت از خوردگی میلگردهای بتن مسلح، این ماده نیازمند نگهداری و ترمیم است. توانایی ماده برای بازسازی ترک‌ها، باعث تولید و توسعه بتن‌‌هایی هوشمند در ساخت سازه‌های حساس شهری می‌گردد که در هزینه‌های گزاف ترمیم در دراز مدت صرفه جویی می‌کند.به عبارت دیگر بتن خودترمیم مانند موجود زنده ای می‌ماند که قادر است خواص و مشخصات خود را بهبود داده و در طول عمرخود با توجه به شرایط محیطی، رفتار و خواص مناسبی از خود بروز دهد. بتن خود ترمیم یا هوشمند یکی از تحولات گسترده این سال‌ها در صنعت بتن به شمار می‌آید که انقلابی در زمینه تکنولوژی بتن محسوب می‌شود. در این مقاله جدیدترین دستاوردهای نانو تکنولوژی و بیوتکنولوژی را در مقاومت، دوام و سایر خواص فیزیکی و مکانیکی بتن خودترمیم مورد مطالعه قرار می‌گیرد. همچنین ورود بیوتکنولوژی به صنعت بتن را با تکیه برخود ترمیمی بتن و تاکید بر عملکرد بتن‌هایی با باکتر‌های زنده را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The application of bacteria in Self-repair concrete, Advancement in the construction industry
Authors
Nafiseh Einafshar, Mojtaba Lezgy nazargah, Elham Einafshar
Abstract
Concrete industry is one of the industries that has a special position due to its many uses and potential, and the increase in the life of this material is one of the priorities of this industry. One of the common problems in concrete is the cracking problem, cracking in concrete may be internally influenced by materials that are formed or influenced by external factors such as corrosive chemical environment, salt and water penetration, atmospheric and environmental effects, changes Extreme weather and pressures on concrete. To prevent cracking and crack development in concrete and prevent corrosion of reinforced concrete rails, this material requires maintenance and repair.The material's ability to rebuild the cracks produces and develops intelligent concrete in the construction of sensitive urban structures that save long-term repair costs in the long run. In other words, the self-restraint concrete remains alive, which is capable of It improves its properties and specifications and displays its behavior and properties during the course of its life, according to its environmental conditions. Self-repairing concrete or intelligent is one of the major developments of these years in the concrete industry, which is considered a revolution in the field of concrete technology. This paper examines the latest achievements of nanotechnology and biotechnology in terms of resistance, durability and other self-governing concrete physical and mechanical properties. We also evaluate the biotechnology entry to the concrete industry by relying on concrete restoration and the emphasis on the performance of concrete with living bacteria.
Keywords
Self-repair concrete, biotechnology, bacteria, cracking, Mechanical properties