طراحی لرزه‌ای بر اساس سطح عملکرد‌، با بهره‌گیری از عمل گهواره‌ای برای سیستم‌های فولادی مهاربندی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1ونک -خیابان ملاصدرا -پلاک 96- طبقه دوم
2یافت اباد, بلوار معلم, شهرک صاحب الزمان, خیابان نیک ملکی, کوچه قاسمی, پلاک 4
3مدیر گروه عمران /دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار
چکیده
سیستم های باربر جانبی متداول، انرژی لرزه ای وارد بر سازه را از طریق تغییرشکل های ماندگار در اعضای اصلی سازه ای خود مستهلک می کنند. سیستم های با عملکرد گهواره ای نوع جدیدی از سیستم های باربر جانبی هستند که با هدف کاهش تغییرشکل های ماندگار در سازه پس از وقوع زمین لرزه های شدید و جلوگیری از ایجاد خرابی در اعضای کلیدی سازه ای از طریق هدایت این خرابی ها به سمت اعضایی قابل تعویض، ایجاد شده اند و به سرعت درحال توسعه هستند. در یک قاب با عملکرد گهواره ای، پای ستون ها در قاب باربر لرزه ای به پی متصل نمی شود و قاب، قادر است آزادانه روی پی دوران کند. کابل های پس تنیده ای که بالای قاب را به پی متصل می کنند، وظیفه بازگرداندن قاب دوران یافته به حالت اولیه خود را دارند، و انرژی لرزه ای در هر دوران قاب، از طریق تغییرشکل های پلاستیک در المان های قابل تعویض که فیوز نامیده می شوند، مستهلک می گردد. در این پژوهش، رفتار لرزه ای سه سازه 5 ، 10 و 15 طبقه با عملکرد گهواره ای و یکبار بدون این عملکرد، از طریق انجام آنالیز دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی، تحت هفت شتاب نگاشت Kobe، Northrige، Kocaeli، Landers، Loma prieta، Cape mendocino، San Fernando ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد که سیستم قاب مهاربندی شده با عملکرد گهواره ای، عملکرد بسیار مطلوبی در استهلاک انرژی لرزه ای دارد. همچنین تغییرمکان ماندگار در سازه در انتهای مسیر بارگذاری ناچیز است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Seismic design based on performance level, using from the controlled rocking action for steel systems
Authors
Amir TEHRAN, zeinab Tehran, amir arefiyan
Abstract
Lateral barrier systems, deprecated seismic energy that enters the structure through persistent structural deformations in its main structural members. This function results in significant structural damage in buildings after hard earthquakes that in many cases of repairing these failures, even if possible, will not have economic explanation. Cradle based systems are a new type of lateral load resisting systems that has been created the goal of reducing the permanent structural defects in the structure after the occurrence of hard earthquakes and avoid causing failures in key structural members by directing these failures to interchangeable members that are developing fatly. In a frame with a cradle function, the columns in the seismic bearing frame are not connected to the foundation and can be rotated on foundation. Post-tension cable connects the top of the frame to the foundation, returns the rotating frame to its original state and seismic energy in each frame period is depreciated from the plastic deformation is in interchangeable elements that are called fuses. in this research, seismic behavior of three structures with 5, 10 and 15 floors with cradle function and once without this has been evaluated performance through nonlinear dynamical analysis of time histories, under seven acceleration maps: Kobe, Northrige, Kocaeli, Landers, Loma Prieta, Cape Mendocino, San Fernando. Results show that the cradle braced frame system has a very good performance in seismic energy evacuation. Also, the permanent displacement of the structure at the end of the loading path is negligible.
Keywords
Post-tension cables, Uplift from base, rocking action, Cradle function