بررسی سیستم تصمیم یار در بهینه سازی پروژه های عمرانی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1کرج جهانشهر تقاطع بلوار ماهان و خیابان بنفشه پلاک ۱۴۷
2عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی ملارد، ایران
چکیده
کندی و عدم پیشرفت در اجرای پروژه‌های عمرانی شهری که سبب عدم ایجاد مدیریت شهری پایدار می‌گردد، حاکی از وجود موانع و مشکلات ریشه‌ای در اجرای طرح‌های ارزشمند شهری می‌باشد که بازسازی و توسعه فضای شهری را به‌طورجدی در معرض تهدید قرار می‌دهد که از آن می‌توان به‌عنوان بحران پروژه‌های عمرانی نام برد. عمده‌ترین معضلی که اغلب پروژه‌های بزرگ عمرانی با آن مواجه خواهند بود تأخیر در فازهای مختلف و اتمام کار پروژه می‌باشد. ازاین‌رو مدیریت و پردازش اطلاعات در پیش‌بینی روند کار پروژه‌های عمرانی با استفاده از داده‌های اطلاعاتی درنتیجه پشتیبانی در اتخاذ سیاست و تصمیم درست برای مدیران بسیار حائز اهمیت می‌باشد، در این مقاله به کاربرد روش تصمیم‌یار CPM برای پشتیبانی تصمیم در مدیریت پروژه احداث تقاطع غیر هم‌سطح حسین‌آباد (پروژه بازگشایی محور شمالی بلوار ولیعصر با راه‌آهن تهران-تبریز) پرداخته‌شده است. در روند پژوهش روش CPM و استفاده از نرم‌افزار MSP برای پیاده‌سازی اطلاعات پروژه عمرانی انتخاب گردید که نتیجه آن تعیین زمان انجام پروژه، منابع موردنیاز، هزینه انجام کار بوده است. در این تحقیق با کمک سیستم تصمیم‌یار، مشکلات و منابع موردنیاز پروژه قبل از فاز اجرا مشخص و نقاط بحرانی آن تعیین گردید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation of the partner decision system in the opitimization Of the civil engineering projects
Authors
shima تهران, mohsen moharami
Abstract
Slowness and lack of progress in the implementation of construction projects that lead to the lack of sustainable urban management suggest that there are obstacles and problems in implementing valuable urban projects that threatens the rehabilitation and development of urban space in a manner that can be described as the crisis of construction projects. The major problem that most of the major construction projects will face is the delay in various phases and the completion of the project. Therefore, information management and processing of data is very important in predicting the process of developing construction projects using information data as a result of supporting policy making and right decisions for managers. in this article, the use of the decision-making method of CPM to support decision making in the project management of the construction of non-level intersection of Hossein-Abad (project of opening the northern axis of Valiasr Boulevard with Tehran-Tabriz railway) has been discussed in this study.
In processing, MSP software to implement the construction project information has been used with the knowledge of choosing the CPM method, which resulted in determining the project's time, resources required, and the cost of doing the work. In this study, the problems and resources needed for the project before the implementation phase were determined and its critical points were determined with the help of the decision-making system.
Keywords
MSP Software, CPM decision making system, development projects, cost and time management