معرفی و مزایای استفاده از سیستم‌های تصمیم‌یار در پروژه‌های‌ عمرانی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1کرج جهانشهر تقاطع بلوار ماهان و خیابان بنفشه پلاک ۱۴۷
2عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی ملارد، ایران
چکیده
در ایران با توجه به تعداد زیاد پروژه‌های عمرانی کلان و زیر بنایی که در سال‌های پس از پایان جنگ تحمیلی آغاز شده‌اند و تولید حجم بالای اطلاعات فنی و مالی در طول دوره مطالعات و یا اجرای پروژه و مشکلات ثبت، نگهداری و استفاده به‌موقع از آن‌ها در تصمیم‌های مدیریتی که اغلب منجر به تأخیر در بهره‌برداری و عدم تطابق با مشخصات و برنامه‌های از پیش تعیین‌شده می‌گردد، ضرورت استفاده از یک سیستم تصمیم‌یار مناسب برای این پروژه‌ها کاملاً مشهود است. استفاده ازاین‌گونه سیستم‌ها در طرح‌های زیربنایی کشور ما در آغاز راه است و هنوز مسیر طولانی تحقیقاتی و شمار زیادی پژوهش در این زمینه لازم است تا درک روشن و استخراج استانداردهایی جهت یکپارچه نمودن ساختار نگهداری اطلاعات درون پروژه را به دنبال داشته باشد. با توجه به اینکه پروژه‌های عمرانی 40% بودجه شهر را به خود اختصاص می‌دهند؛ دارای اهمیت ویژه‌ای در خصوص استفاده از روش‌های تصمیم‌یار است. استفاده از سیستم‌های مناسب تصمیم‌یار در پروژه‌های عمرانی موجب کنترل پروژه از نظر زمان، کیفیت، هزینه و منابع می‌شود. لذا هدف از اعمال سیستم تصمیم‌یار، انجام پروژه با در نظر گرفتن زمان، هزینه و کیفیت پروژه‌های عمرانی است. در این مقاله به بررسی سیستم‌های تصمیم‌یار پرداخته شده است و متناسب با پروژه‌های عمرانی استفاده از هر کدام پیشنهاد شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Introduction and Advantages of Using partner decision systems in civil projects.
Authors
shima تهران, mohsen moharami
Abstract
In Iran, due to the large number of large-scale development projects and infrastructures that began in the years after the end of the imposed warfare and the production of a large volume of technical and financial information during the period of studies or implementation of the project, and the problems of recording, storing and using them in due time in Management decisions that often lead to delays in operation and mismatches with predetermined specifications and programs, the need to use a proper decision-making system for these projects is quite evident. The deployment of systems in the country's underlying infrastructure is at the beginning and there is still a long way to go and a large number of research in this field is needed to have clear understanding and standardization to integrate the information storage structure within the project.Considering that the construction projects account for 40% of the city's budget, it is particularly important to use decision-making methods. The use of appropriate decision-making systems in construction projects will control the project in terms of time, quality, cost and resources. Therefore, the purpose of implementing the decision-making system is to carry out the project taking into account the cost time and quality of the construction projects.
Keywords
decision making system, development projects, cost management, Time management