انتخاب سیستم بهینه سازه‌ای در طراحی ساختمان فولادی 6 طبقه
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1احمدآباد- خیابان ابوذرغفاری- ابوذرغفاری40- پلاک350- طبقه3
2استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه سمنان
چکیده
یکی از عوامل موثر و قابل توجه در طراحی، بهینه بودن سازه از لحاظ اقتصادی در کنار رعایت ضوابط طراحی است. به طوری که انتخاب درست سیستمم سازه‌ای می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش میزان مصرف فولاد در سازه‌های فولادی داشته باشد. علاوه بر اینکه انتخاب یک سیستم سازه‌ای در میزان فولاد مصرفی تاثیرگذار است، ضریب زلزله و از طرفی برش پایه وارد شده به سازه را نیز تحت تاثیر قرار داده که کاهش آن باعث کاهش وزن فولاد مصرفی می‌گردد. در این مقاله به بررسی سه سیستم سازه‌ای قاب خمشی فولادی ویژه (SMF)، مهاربندی همگرای ویژه فولادی (CBEF) و مهاربندی واگرای ویژه فولادی (EBF) پرداخته شده است. در روند پژوهش تاثیر هر کدام از سیستم‌های سازه‌ای بر مقدار دریفت سازه، ضریب زلزه، مقدار برش پایه وارد بر سازه، میزان فولاد مصرفی و وزن کلی سازه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل شده در بررسی سیستم‌های سازه‌ای مذکور نشان می‌دهد که سیستم‌ سازه‌ای قاب ساختمانی با مهاربندی واگرای ویژه فولادی از عملکرد بهینه‌تری نسبت به سایر سیستم‌های سازه‌ای برخوردار است. چرا که این سیستم سازه‌ای با داشتن ضریب زلزله کمتری نسبت به سیستم سازه‌ای قاب ساختمانی با مهاربند همگرای ویژه، برش پایه کمتری دارد و از طرفی انتخاب این سیستم سازه‌ای مقدار مجاز دریفت را افزایش داده که هر دو مورد باعث کاهش میزان فولاد مصرفی در سازه می‌گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
انتخاب سیستم بهینه سازه‌ای در طراحی ساختمان فولادی 6 طبقه
Authors
Soheil Sabzevari, MohamadAli Kafi
Abstract
یکی از عوامل موثر و قابل توجه در طراحی، بهینه بودن سازه از لحاظ اقتصادی در کنار رعایت ضوابط طراحی است. به طوری که انتخاب درست سیستمم سازه‌ای می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش میزان مصرف فولاد در سازه‌های فولادی داشته باشد. علاوه بر اینکه انتخاب یک سیستم سازه‌ای در میزان فولاد مصرفی تاثیرگذار است، ضریب زلزله و از طرفی برش پایه وارد شده به سازه را نیز تحت تاثیر قرار داده که کاهش آن باعث کاهش وزن فولاد مصرفی می‌گردد. در این مقاله به بررسی سه سیستم سازه‌ای قاب خمشی فولادی ویژه (SMF)، مهاربندی همگرای ویژه فولادی (CBEF) و مهاربندی واگرای ویژه فولادی (EBF) پرداخته شده است. در روند پژوهش تاثیر هر کدام از سیستم‌های سازه‌ای بر مقدار دریفت سازه، ضریب زلزه، مقدار برش پایه وارد بر سازه، میزان فولاد مصرفی و وزن کلی سازه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل شده در بررسی سیستم‌های سازه‌ای مذکور نشان می‌دهد که سیستم‌ سازه‌ای قاب ساختمانی با مهاربندی واگرای ویژه فولادی از عملکرد بهینه‌تری نسبت به سایر سیستم‌های سازه‌ای برخوردار است. چرا که این سیستم سازه‌ای با داشتن ضریب زلزله کمتری نسبت به سیستم سازه‌ای قاب ساختمانی با مهاربند همگرای ویژه، برش پایه کمتری دارد و از طرفی انتخاب این سیستم سازه‌ای مقدار مجاز دریفت را افزایش داده که هر دو مورد باعث کاهش میزان فولاد مصرفی در سازه می‌گردد.
Keywords
سیستم بهینه سازه‌ای, قاب خمشی ویژه (SMF), مهاربندی همگرای ویژه فولادی (CBEF), مهاربندی واگرای ویژه فولادی (EBF)