مقاوم‌سازی سازه‌های بلند توسط کلاهک خرپایی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1قم خ 19دی خ هلال احمر ک 2 پ 10
2استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
3قم، خیابان 19 دی،
چکیده
بسیاری از ساختمان های فولادی موجود به دلایل مختلف از جمله طراحی ، عدم رعایت ظوابط شکل پذیری، ساخت ، بهره‌برداری ممکن است ضعف داشته باشند و سازه موجود ایمنی و شرایط مطلوب برای تحمل بار های وارده را نخواهد داشت بنابراین بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای درجهت افزایش ظرفیت باربری سازه ضرورت می‌یابد. بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود در دو سطح سازه و المان‌ها انجام میگردد.
یکی از روش‌های موثر افزایش مقاومت لرزه‌ای و سختی جانبی این ساختمان‌ها، استفاده از انواع روش‌های مهاربندی فولادی از جمله مهاربندی همگرا، استفاده از مهاربندهای بزرگ‌مقیاس و کلاهک خرپایی است که در این تحقیق با هم مقایسه و تحلیل شده است. از مهم‌ترین مزایای این روش می‌توان به افزایش شکل پذیری و عملکرد مطلوب سازه در کنترل جابجایی، سرعت و سهولت در اجرا، سادگی و کم هزینه‌ تر بودن ترمیم و یا تعویض سیستم بادبندی آسیب دیده بعد از وقوع زلزله اشاره کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
rehabilitation of tall building with belt truss
Authors
majid Qom, ali kherodin, hamidreza qom
Abstract
Many of the steel buildings available for various reasons, such as design, failure to observe the conditions of plasticity, construction, an operation may be weak and the existing structure will not have safety and favorable conditions for bearing loads, so seismic rehabilitation and upgrading Increasing the bearing capacity of the structure is necessary. Seismic reconstruction of existing buildings is carried out at two levels of structure and elements.
One of the effective methods of increasing the seismic strength and lateral stiffness of these buildings is the use of a variety of steel bracing methods, such as converging bracing, the use of large braces and trusses, which are compared and analyzed in this study. One of the most important advantages of this method is to increase the flexibility and optimum performance of the structure in controlling displacement, speed and ease of operation, simplicity and less costly restoration or replacement of damaged damping system after an earthquake.
Keywords
Reinforcement of buildings, steel buildings, large-scale bracing, truss warheads, High structures