بتن‌های فوق‌توانمند الیافی (UHPFRC)
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1ابتدای خیابان شریعتی حد فاصل میدان راه آهن و میدان فرمانداری کوچه نهضت ۲ مجتمع یاس طبقه دوم واحد 3
2عضو هیئت علمی
چکیده
بتن‌های فوق‌توانمند (UHPC ) علی‌رغم مقاومت فشاری بالا (بیش از Mpa 100)، دوام زیاد و نفوذپذیری کم، رفتاری بسیار ترد از خود نشان می‌دهند. افزودن الیاف به این بتن‌ها علاوه بر بهبود خواص مکانیکی نظیر مقاومت کششی، مقاومت فشاری و مقاومت در برابر ضربه و سایش، موجب افزایش قابل‌توجه شکل‌پذیری، انعطاف‌پذیری و قابلیت جذب انرژی این‌گونه بتن‌ها می‌شود. به‌منظور بررسی امکان‌سنجی تولید بتن‌های پرمقاومت الیافی (UHPFRC )، بررسی تأثیر الیاف بر مقاومت فشاری بتن فوق‌توانمند و مقایسه‌ی عملکرد الیاف مختلف ازلحاظ مقاومت، یک برنامه‌ی آزمایشگاهی تدارک دیده شد. در این پژوهش، 5 نوع الیاف پلاستیکی، پلی‌پروپیلن، سنتتیک، شیشه و فولادی در درصدهای مصرف بهینه‌شان به بتن فوق‌توانمند با مقاومت فشاری Mpa 100 اضافه شد. بررسی حاصل از شکست نمونه‌های مکعبی 15*15*15 ساخته‌شده از این بتن‌ها در سنین 3 و 7 روزه نشان می‌دهد که الیاف سنتتیک و فولادی با افزایش مقاومت فشاری تا حد 30 درصد، بهترین عملکرد را در میان سایر الیاف از خود نشان می‌دهند. درمجموع می‌توان بهترین عملکرد را مربوط به الیاف سنتتیک دانست.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete
Authors
moein arak, Arash Bayat
Abstract
بتن‌های فوق‌توانمند (UHPC ) علی‌رغم مقاومت فشاری بالا (بیش از Mpa 100)، دوام زیاد و نفوذپذیری کم، رفتاری بسیار ترد از خود نشان می‌دهند. افزودن الیاف به این بتن‌ها علاوه بر بهبود خواص مکانیکی نظیر مقاومت کششی، مقاومت فشاری و مقاومت در برابر ضربه و سایش، موجب افزایش قابل‌توجه شکل‌پذیری، انعطاف‌پذیری و قابلیت جذب انرژی این‌گونه بتن‌ها می‌شود. به‌منظور بررسی امکان‌سنجی تولید بتن‌های پرمقاومت الیافی (UHPFRC )، بررسی تأثیر الیاف بر مقاومت فشاری بتن فوق‌توانمند و مقایسه‌ی عملکرد الیاف مختلف ازلحاظ مقاومت، یک برنامه‌ی آزمایشگاهی تدارک دیده شد. در این پژوهش، 5 نوع الیاف پلاستیکی، پلی‌پروپیلن، سنتتیک، شیشه و فولادی در درصدهای مصرف بهینه‌شان به بتن فوق‌توانمند با مقاومت فشاری Mpa 100 اضافه شد. بررسی حاصل از شکست نمونه‌های مکعبی 15*15*15 ساخته‌شده از این بتن‌ها در سنین 3 و 7 روزه نشان می‌دهد که الیاف سنتتیک و فولادی با افزایش مقاومت فشاری تا حد 30 درصد، بهترین عملکرد را در میان سایر الیاف از خود نشان می‌دهند. درمجموع می‌توان بهترین عملکرد را مربوط به الیاف سنتتیک دانست.
Keywords
UHPC, UHPFRC, fiber, compressive strength