ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای و مقاوم سازی ساختمان بتن آرمه 15 طبقه
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1تهران-خ ظفر- خ نونهالان-کوچه معروفی پلاک 12 واحد 1
2پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3پژوهشگاه بین المللی زلزله
چکیده
در زلزله های گذشته خسارات جانی و مالی فراوانی به سازه های موجود وارد شده است. لذا مقاوم سازی و بهسازی این سازه ها پیش از وقوع زلزله و جلوگیری از آسیب پذیری آنها امری مهم و ضروری می باشد. در این راستا ارزیابی آسیب پذیری سازه ها تحت زمین لرزه های رخ داده می تواند منجر به کاهش صدمات و خسارات گردد. در این مقاله یک ساختمان 15 طبقه بتن آرمه که به علت تغییر کاربری از مسکونی به بیمارستان پاسخگوی نیاز لرزه ای سازه نبوده، مورد تحلیل و ارزیابی لرزه ای قرار می گیرد. همچنین به دلیل ضعف های طراحی و اجرایی مشاهده شده در سازه، این ساختمان دچار مشکلاتی شده است. به همین دلیل بهره برداری مجدد آن با کاربری جدید نیازمند مقاوم سازی خواهد بود. به منظور ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای تحت اثر بارهای ثقلی و لرزه ای جدید، سازه در نرم افزار OPENSEES به روش ماکرو مدلسازی شده و تحت 7 شتاب نگاشت تحلیل دینامیکی غیر خطی انجام خواهد شد. همچنین برای اختصاص رفتار مصالح اعضای سازه ای، آزمایش های مخرب و غیرمخرب انجام شده و مقاومت مصالح تعیین گردیده اند. روش مقاوم سازی استفاده شده در این ساختمان به منظور افزایش سختی، مقاومت و شکل پذیری سازه، روش تلفیقی بوده و در آن از ژاکت بتنی و فولادی، اضافه کردن دیوار برشی بهره گرفته شده است. با بهسازی و مقاوم سازی این ساختمان رفتار لرزه ای سازه در محدوده مجاز آیین نامه ای بهبود یافته و قابلیت بهره برداری مجدد را دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
SEISMIC ASSESSMENT AND RETROFIT OF 15 STOREY RC STRUCTURE
Authors
Mohammad Hossein Tehran, Fariborz Nateghi, Mahya Moghadadsi
Abstract
During past seismic events, damages of many existing structures occurred. Retrofit of these structures before the earthquake reduces the hazard and mitigate casualties in the future. In this paper, the seismic assessment and retrofit of Reinforced Concrete (RC) structures not designed to withstand seismic loads due to changing demands is considered. After a brief introduction about seismic retrofit described for existing structures, methods of assessing the seismic vulnerability of existing buildings are presented. To show the effect of the selected retrofit approach on seismic behavior of RC building, an existing fifteen storey building used as a hospital, was selected. Since the demand of the selected RC building designed as residential building, was changed, seismic assessment was done using Opensees software to show whether the building needs seismic retrofit or not. After macro modeling to assess the seismic behavior of the structure, dynamic analysis was done based on Iranian seismic code. Selected retrofit approach, which contains steel jacketing and adding structural elements to increase the capacity of structure by considering innovations in connections, was done based on Iranian codes. The results show that the building needs seismic retrofit because of increasing in demand. Furthermore, new designed elements and connections between beams and columns, shear walls, shear walls and foundation illustrate an effective role in improving the seismic behavior of building under earthquake loads.
Keywords
Seismic Assessment, Retrofit, RC structure, Macro Modeling