اخلاق محیط زیستی عمرانی و نقش آن در اخلاق مهندسی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1سبزوار-باغ ملی-بانک سپه شعبه ابن یمین
2استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان، لارستان، ایران
چکیده
تامین آسایش، رفاه و شادی جامعه و مردم همیشه از چالش های پیش روی حکومت ها بوده است. در این میان مهندسان با فراگیری دانش و کسب تجربه می توانند نقش پررنگی را ایفا کنند. از طرفی با توجه افزایش قارچ گونه محیط های آکادمیک و پرورش گلخانه ای مهندسین، عدم توجه به اصول اخلاقی می توانند خسارت جبران ناپذیری بر وضعیت فعلی و محیط زیست آینده کشورمان داشته باشد. در این میان یکی از راهکارها توجه به ضرورت سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت رعایت اخلاق حرفه ای در مهندسی را آشکار می سازد. مجامع حرفه ای مهندسی جهان از سال های آغارین قرن نوزدهم با رویکردی جدید به مقوله اخلاق در مهندسی پرداخته و به منظور دسترسی مهندسین به دستور العمل ها و راهکارهای اخلاقی درحرفه مهندسی ، اقدام به تدوین آیین نامه های اخلاقی نموده اند. این در حالیست که در کشور ما مرجعی به طور خاص به منظور رعایت اخلاق حرفه ای و صنفی تدوین نشده است.
تکنولوژی تاثیر عمیق و نافذی در جهان معاصر دارد و مهندسان نقشی محوری در تمام جنبه های توسعه ی تکنولوژیکی دارند . برای در حد اعلا نگاه داشتن ایمنی، سلامت و رفاه جامعه، مهندسان باید تعهد اخلاقی داشته باشند و به ابزارهایی مجهز باشند تا بتوانند با مسائل دشوار اخلاقی که با آنها مواجه می شوند دست و پنجه نرم کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Environmental ethics of civil engineering and its role in engineering ethics
Authors
sabzevar, Nader Berahmand
Abstract
The provision of comfort, prosperity and happiness of society and people has always been a challenge to governments. In the meantime, engineers can play a tangible role in learning knowledge and gaining experience. On the other hand, due to the increased amount of fungi in the academic environment and the greenhouse of engineers, ignoring ethical principles can have irreparable damage to the present and future environment of our country. One of the solutions highlights the need for policy and planning to adhere to professional ethics in engineering. The world's engineering professional assemblies from the early 19th century began with a new approach to ethics in engineering, and developed ethical codes to give engineers access to ethical guidelines and directives in the engineering profession. This is despite the fact that in our country no reference has been made specifically for the observance of professional ethics and trade unionism.
Technology has a profound and penetrating influence in the contemporary world, and engineers have a central role in all aspects of technological development. Engineers must have a moral commitment to equip themselves with the highest standards of safety, health and well-being of the community, and be equipped with tools to deal with the difficult ethical issues they are confronted with.
Keywords
Comfort, engineering, Environment, society, ethics