کلیدواژه ها = قاب خمشی فولادی
تعداد مقالات: 11

1 بررسی تاثیر کاهندگی بر ظرفیت فروریزش قاب های خمشی فولادی
سعید بازوند؛ احسان درویشان*
مشاهده مقاله

2 ارزیابی نقش شتابنگاشت‌های بکار رفته در تحلیل دینامیکی افزاینده بر تخمین تقاضای لرزه‌ای بر مبنای پارامتر شاخص شدت
نرگس پرگاری*؛ مهدی مهدوی عادلی؛ علیرضا بهرامی
مشاهده مقاله

3 ارزیابی وبررسی تحلیل دینامکی غیرخطی IDA برای سازه های فولادی
حسام سیفی*؛ ناصر علاییان؛ حسن جعفریان
مشاهده مقاله

4 ارزیابی شکل پذیری قابهای خمشی فولادی براساس تغییرات مقاومت افزون سازه ها
محمدتقی طبری*؛ ناصر علاییان؛ حسن جعفریان
مشاهده مقاله

5 ارزیابی عملکردی قاب‌های خمشی فولادی بهینه طراحی شده بر اساس الگوریتم‌های فراکاوشی
رضا اسدیان*؛ کیارش ناصر اسدی؛ مهدی اقبالی
مشاهده مقاله

6 مقایسه پتانسیل خرابی پیشرونده در قاب‌های خمشی و مهاربندی شده فولادی
یاشار سیف اللهی*؛ بهرام اسداللهی
مشاهده مقاله

7 اثر سناریو‌های مختلف آتش سوزی بر رفتار کلی و محلی قابهای خمشی فولادی
سیدمسعود میریوسفی اول*؛ کاظم شاکری
مشاهده مقاله

8 تحلیل دینامیکی فزاینده قاب‎های خمشی فولادی با مهاربند کمانش‎تاب مجهز به آلیاژ حافظه دار شکلی
رقیه سادات موسوی؛ سید علی رضویان امرئی*؛ مهدی اقبالی
مشاهده مقاله

9 بررسی رفتار غیرخطی ساختمان های فولادی بهسازی شده با دیوار برشی در تحلیل پوش آور بهنگام شونده
علی خدادادی*؛ عباس سیوندی پور؛ سید حسام مدنی
مشاهده مقاله

10 ارزیابی عددی ضریب رفتار ساختمان با سیستم قاب خمشی متوسط با لحاظ اثر دیافراگم
سیده یکتا هاشمی*؛ وحید بروجردیان
مشاهده مقاله

11 بهینه‌سازی قاب خمشی فولادی با استفاده از الگوریتم‌های تصادفی
حجت اسدیان*؛ جمشید صبوری
مشاهده مقاله