موضوعات = ���������� �� ���������� �������� ������ �������������� ������������ ���������� �� ��������
تعداد مقالات: 10

1 A Study of the Behavior of Different Concrete-Filled FRP Tube Columns under Concentric and Eccentric Axial Load
سیدعلی منتظری*؛ محمود یحیایی
مشاهده مقاله

2 THE IN-PLANE RESPONSE OF MASONRY INFILLED STEEL FRAMES: A NUMERICAL INVESTIGATION
وحید بحرینی*؛ مهدی طارق؛ خالد خالدی
مشاهده مقاله

3 بررسی عددی اندرکنش درون صفحه و خارج از صفحه میانقاب های آجری در سازه های بتنی با استفاده از میکرو مدلسازی
وحید بحرینی*؛ طارق مهدی
مشاهده مقاله

4 بررسی تاثیر کاهندگی بر ظرفیت فروریزش قاب های خمشی فولادی
سعید بازوند؛ احسان درویشان*
مشاهده مقاله

5 Effects of Various Steel Grades of Vertical Shear Links on Cyclic Behavior of Vertically-Eccentric Braced Frames
Ashkan Shakeri*؛ Javad Razzaghi Langroudi
مشاهده مقاله

6 Cyclic Hardening Behaviour of Link Beams Made with Different Steel Grades
Ashkan Shakeri*؛ Javad Razzaghi Langroudi
مشاهده مقاله

7 محاسبه پارامترهای لرزه‌ای در سازه‌های فولادی با سیستم قاب ساختمانی
سیدعلی امامیان*؛ مرتضی خانی؛ احسان آقاسی زاده شعرباف؛ مجتبی لزگی نظرگاه
مشاهده مقاله

8 An investigation on staggered truss systems designed for high seismic risk zone
مهبد پیرایش*؛ محسنعلی شایانفر
مشاهده مقاله

9 ارزیابی دیوار برشی فولادی با ردیف های متفاوت سخت کننده های دایروی
سید مرتضی محرابی؛ مجید یعقوبی*
مشاهده مقاله

10 ارزیابی رفتار غیرخطی سازه های ترکیبی، بتنی و فولادی با استفاده از تحلیل پوش آور بهنگام شونده و مودال
حسین گلشنی*؛ عباس سیوندی پور؛ سید حسام مدنی
مشاهده مقاله