موضوعات = �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 19

1 بررسی تأثیر استفاده از تیر میان‌طبقه بر لنگی‌برش در سیستم لوله‌‏ای ساختمان‌های بلند
علیرضا شوکتی اسکوئی؛ طالب مرادی شقاقی*
مشاهده مقاله

2 بررسی قاب‌های فولادی صلب ویژه در برابر زلزله، با در نظر گرفتن تأثیرات اندرکنشی خاک و سازه
مهدی صابری*؛ سید مجتبی موحدی فر
مشاهده مقاله

3 بررسی مقایسه‌ای اثر انواع مهاربندهای فولادی بر لنگی‌برش در سیستم لوله‌ای ساختمان‌های بلند
علی زمانی؛ طالب مرادی شقاقی*
مشاهده مقاله

4 تأثیر تقویت شتاب طیفی بر نقطۀ عملکرد سازه های فولادی مرتفع مجهز به
آرمن آساتوریانس*؛ محمدرضا مهردوست؛ سهراب فلاحی
مشاهده مقاله

5 بررسی مقایسه‌ای استفاده از مهاربندهای بزرگ مقیاس و معمولی در کاهش لنگی‌برش سیستم سازه لوله‌ای
علی زمانی؛ طالب مرادی شقاقی*
مشاهده مقاله

6 نمود تحلیلی تغییرات جابجایی نسبی حداکثر در تخمین تقاضای لرزه‌ای ساختارهای ترکیبی قاب خمشی میان مرتبه
سامان خلیلی*؛ افشین مشکوه الدینی؛ جعفر کیوانی قمصری
مشاهده مقاله

7 ارائه رابطه پیشنهادی جهت برآورد حجم بتن موردنیاز در ساختمان های بلند بتن آرمه
سیما آرامش*؛ بهنام لکی
مشاهده مقاله

8 بهینه یابی میرایی و موقعیت مهاربند بازویی در سیستم مهاربند بازویی میراشده
بهادر خانلری*؛ مجید امین افشار؛ محمد مهدی معمارپور
مشاهده مقاله

9 بررسی روشهای کاهش لنگی برشی در سازه های بلند با سیستم قاب محیطی
اسما هاشمی نژاد*
مشاهده مقاله

10 ارزیابی روش تحلیل دینامیکی فزاینده دربرآورد لرزه ای قاب های خمشی محیطی دسته شده با مهارکمربند خرپایی
حامد غلامی*؛ جعفر کیوانی قمصری؛ سید حسین حسینی لواسانی
مشاهده مقاله

11 چالش های طراحی سازه ای ساختمان های بلند
سیما آرامش*؛ احسان قیاسی
مشاهده مقاله

12 Seismic Behavior of Super-tall Building with different Outrigger type and distribution (location)
علی آهنی*؛ هادی عباس زاده؛ الشن آهنی
مشاهده مقاله

13 اهمیت روش تحلیل دینامیکی غیرخطی در سازه های بلند با سیستم دوگانه
سعید صالحی*
مشاهده مقاله

14 تحلیل و آنالیز عملکرد رفتاری سازه های مارپیچی بلند با هسته مرکزی در مقایسه با سازه های مشابه معمولی
بهزاد صدر*؛ ساعد محمدی
مشاهده مقاله

15 بررسی عملکرد بهینه نوع سازه هسته مرکزی در سازه های بلند
سید امین همت پور*
مشاهده مقاله

16 رفتار لرزه ای سازه دوگانه شبکه شش ضلعی با به کارگیری سازه لوله دسته بندی شده
یاسمن معمارزاده کیانی؛ حسین لواسانی*؛ افشین مشکوه الدینی
مشاهده مقاله

17 ارزیابی رفتار تیرعمیق فولادی بعنوان سازه تیر انتقالی در سازه های بلند
بهنام نظری کورایم*
مشاهده مقاله

18 مقاوم‌سازی سازه‌های بلند توسط کلاهک خرپایی
مجید طاهری*؛ علی خیرالدین؛ حمیدرضا شاهمرادی
مشاهده مقاله

19 مقایسه رفتار سیستم سازه‌ای لوله‌ای دارای تیر میان‌طبقه با سیستم قاب محیطی تحت بار باد NBCC 2010
علیرضا شوکتی اسکوئی؛ طالب مرادی شقاقی*
مشاهده مقاله