موضوعات = ����������
تعداد مقالات: 3

1 ارزیابی دیوارهای برشی فولادی دارای بازشو تحت اثر زلزله های نزدیک به گسل
مراد غفوریان*؛ علی گل افشار
مشاهده مقاله

2 ارزیابی رفتار لرزه‌ای مهاربندهای دروازه‌ای و تعیین راهکار مربوطه جهت بهبود رفتار لرزه‌ای آن
کاوه سبوحیان*؛ هادی ابوطالبی
مشاهده مقاله

3 بررسی رفتار لرزه‌ای یک خط لوله مدفون گاز طبیعی تحت اثر زمین لرزه حوزه نزدیک با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه
فرید عبداله زاده*
مشاهده مقاله