موضوعات = �������� �� ������ ���������� ���������� �������������� ����
تعداد مقالات: 2

1 بررسی سیکل رفتار دیواربرشی کامپوزیتی مدرن ورایج
مرتضی دل دوزی*؛ یاشار یثربی نیا
مشاهده مقاله

2 بررسی اثر محصور کردن ستونهای SRC با روکش FRP و مقایسه آن با ستونهای CFT و تحت بارگذاری چرخه ای
احسان رنجبر*؛ عباس اکبرپور
مشاهده مقاله