موضوعات = ���� �� ������ �������� ����
تعداد مقالات: 6

1 بررسی تاثیر جنس خاک در موقعیت شمع در پایدارسازی شیروانی
سید مهدی رادقی مهرجو*؛ مهدی مخبری؛ ارش معتمدیان؛ سید اشکان موسوی
مشاهده مقاله

2 بررسی تاثیر مدول الاستیسیته مصالح ستون بر رفتار ستون‌های سنگی
سید مهدی رادقی مهرجو*؛ مهدی مخبری؛ سید اشکان موسوی؛ ارش معتمدیان
مشاهده مقاله

3 Pseudo-dynamic bearing capacity factor for strip footings considering Coulomb failure mechanism
علی رمضان بروجردی*؛ مرتضی جیریایی شراهی
مشاهده مقاله

4 مقایسه عملکرد دیوار برشی فولادی موجدار در برابر نیروی حاصل از زلزله با در نظر گرفتن اندر کنش خاک و سازه
حامد ریحانی*؛ سید حمید رضا کارگر
مشاهده مقاله

5 ارزیابی آماری داده های ژئوتکنیکی شهرک پردیسان قم
امیرمحمد روشنی؛ مهدی خداپرست*؛ علی محمد رجبی
مشاهده مقاله

6 بررسی تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی با استفاده از روش اجزا محدود
اسماعیل هاشمی مهر*؛ بهرام نادی
مشاهده مقاله