موضوعات = �������� ������ ������
تعداد مقالات: 1

1 بررسی فرکانسی های طبیعی و مود های ارتعاشی سازه‌های پارچه‌ای با فرم زین اسبی و زین اسبی دوبل
حمید صابری؛ سید جلیل حسینی*؛ هادی صیادپور سی سخت
مشاهده مقاله