موضوعات = �������� ������ ����������������
تعداد مقالات: 6

1 بررسی خرابی لوله‌های فراساحلی در آب‌های عمیق تحت فشار خارجی با استفاده از مدل‌سازی عددی و روابط تحلیلی
محمود طالبی*
مشاهده مقاله

2 بررسی روش های بهبود نفوذ جوش در جوشکاری تیگ
زهرا آیین*
مشاهده مقاله

3 ارزیابی استحکام ایستایی اتصالات لوله ای با احتساب خوردگی حفره ای تصادفی تحت نیروی محوری فشاری
الهه توانا*؛ محمد رضا خدمتی؛ مسعود نظری
مشاهده مقاله

4 تحلیل دینامیکی توربین بادی دریایی با سکوی نگهدارنده اسپار تحت اثر توام موج و باد با درنظر گرفتن اندرکنش آب و سازه
مرضیه امامی*؛ رضا دروازه رسنانی
مشاهده مقاله

5 بررسی اثر نیروهای هیدرودینامیکی در پایداری توربین های بادی شناور پایه کششی
پریسا محمدی کله سر*
مشاهده مقاله

6 ارزیابی اثر نیروی آئرودینامیکی توربین بادی شناور دریایی بر روی رفتار سازه ای سکوی (بارج) نگهدارنده آن
مهدی شفقت*؛ رضا دروازه رسنانی
مشاهده مقاله