موضوعات = ������������ ���������������� �������������� �� �������� ����
تعداد مقالات: 6

1 بررسی تأثیر انفجار بر رفتار دیوارهای برشی فولادی دارای سخت کننده با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه
حامد تاجی*؛ سید مجتبی موحدی فر
مشاهده مقاله

2 Air Blast Resistance and Energy Absorption of Inverted Y-core Aluminium Sandwich Panel
Foad Kiakojouri؛ محمد قلعه برخورداری*؛ M.R. Sheidaii
مشاهده مقاله

3 بررسی اثرات انفجار سطحی بر روی سازه‎های مدفون در زیر رودخانه، مطالعه موردی تونل متروی اهواز
علی نجفی*؛ ایرج رسولان
مشاهده مقاله

4 بررسی تجربی و عددی اثر فشار ماده منفجره بر سازه فولادی ضخیم
علی قمریان*؛ احمد زین العابدینی
مشاهده مقاله

5 بررسی اثر جرم ماده منفجره بر رفتار انتشار موج ناشی از انفجار آن در داخل ساختمان و محیط آزاد
علی قمریان*؛ احمد زینالعابدینی
مشاهده مقاله

6 مدلسازی سپر محافظ بتنی جهت مقابله با بارهای انفجاری وارده بر دیواربرشی با کمک نرم‌افزار ABAQUS
امیررضا خدابخشی*؛ محمد تاجی
مشاهده مقاله