موضوعات = ���������� �������� ���� �������� ����
تعداد مقالات: 7

1 طراحی لرزه ای قاب های خمشی فولادی با استفاده از "روش ضریب زلزله ی اصلاح شده"
علیرضا دارابی*؛ جلال اکبری
مشاهده مقاله

2 ارزیابی نقش شتابنگاشت‌های بکار رفته در تحلیل دینامیکی افزاینده بر تخمین تقاضای لرزه‌ای بر مبنای پارامتر شاخص شدت
نرگس پرگاری*؛ مهدی مهدوی عادلی؛ علیرضا بهرامی
مشاهده مقاله

3 بررسی میزان اضافه مقاومت در قاب های خمشی بتنی با دیوار برشی با استفاده از روش آنالیز پوش آور تطبیقی
فرزاد احدی*؛ سید سینا کورهلی
مشاهده مقاله

4 تحلیل پوش اور قاب فولادی واگرا با فیوز قائم
وحید اوسط*؛ احسان درویشان
مشاهده مقاله

5 اثر الگوهای بارگذاری بر اتصال مرکب تیر فولادی به ستون بتنی(RCS)
محمد گل محمدی*؛ نوید آروین
مشاهده مقاله

6 بررسی عددی دیوار برشی فولادی سوراخدار با ستون های قوطی شکل همراه با بتن
مرتضی جمشیدی*؛ محمدرضا خزایی کوهپر
مشاهده مقاله

7 مطالعه اثر انتخاب ورق جان حلقه‌ای در دیوار برشی فولادی با ستون قوطی‌شکل پرشده با بتن
مرتضی جمشیدی*؛ علی قاسم پور
مشاهده مقاله