موضوعات = ���������� ���� ���� ������������
تعداد مقالات: 2

1 مهار ذرات خرد شده پرتابی در روش تخریب انفجاری در سازه‌های آجری
شبیر ارشدنژاد*؛ مسعود قدیمی
مشاهده مقاله

2 بررسی اثر سخت کننده ها بر تیرها متصل به سیستم دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری انفجار
علی گل افشار*؛ علی رهبر
مشاهده مقاله