موضوعات = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1

1 بررسی تاثیر استفاده از منطق فازی در کنترل فعال سازه ها
امیرحسین شفیعی*؛ علی کیهانی
مشاهده مقاله