موضوعات = �������� ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 4

1 ارزیابی استحکام نهایی اعضای لوله ای در سکو های دریایی با احتساب خوردگی حفره ای
محمد عظیمی قادیکلایی*؛ محمد رضا خدمتی؛ مسعود نظری
مشاهده مقاله

2 تاثیرجابجایی های ماندگار زمین ناشی از زلزله بر رفتار لوله های مدفون در تقاطع با گسل امتداد‌لغز
علیرضا باقریه*؛ مهرداد نقدعلی؛ حمید زندی
مشاهده مقاله

3 بررسی استحکام اعضای لوله‌ای سکوهای دریایی دارای خوردگی حفره‌ای تحت اثر بار محوری و ضربه‌ی جانبی
محمد عظیمی قادیکلایی*؛ محمد رضا خدمتی؛ مسعود نظری
مشاهده مقاله

4 Castellated and common cruciform steel columns under lateral cyclic loading
ابراهیم فرج پور بناب*
مشاهده مقاله