موضوعات = ������������ ��������
تعداد مقالات: 4

1 تحلیل عددی سه‌بعدی تأثیر تغییـر زاویـه انحنـای مـرکـزی تیر خمیده افقی مرکب ساندویچ‌پانل با هسته فوم
رضا سواری*؛ محمدحسن کدیور
مشاهده مقاله

2 تحلیل عددی سه‌بعدی مقاومت نهایی تیر خمیده افقی مرکب ساندویچ‌پانل با هسته فوم
رضا سواری*؛ محمدحسن کدیور
مشاهده مقاله

3 تحلیل ارتعاشات آزاد تیر ساندویچی با رویه‌های تقویت شده با نانو لوله کربنی مدرج و هسته‌ی انعطاف پذیر بر اساس تئوری مرتبه بالا
سجاد اتحادی*؛ محسن بت شکنان دهکردی
مشاهده مقاله

4 مکانیک شکست بتن الیاف مسلح: مطالعه‌ی آزمایشگاهی اثر جنس، هندسه و ترکیب الیاف مختلف
روح اله رستمی نجف ابادی*؛ خالد سنگین ابادی؛ نبرد حبیبی؛ داوود مستوفی نژاد؛ محمد ذره بینی
مشاهده مقاله