موضوعات = �������������� �������� �� ������������
تعداد مقالات: 5

1 اندرکنش سیال و سازه در تحلیل لرزه ای مخازن هوایی ذخیره سیال
علی یوسفی سمنگانی*
مشاهده مقاله

2 شبیه‌سازی عددی سرریز جانبی در کانال مستطیلی همگرا شونده
داوود قربان نیا*؛ افشین اقبال زاده
مشاهده مقاله

3 ارزیابی اثر پالس سرعت زلزله بر پاسخ اندرکنش هیدرودینامیکی آب و سازه در مخازن بتنی روزمینی
سپهر رسول پور*؛ محمد صافی
مشاهده مقاله

4 Finite element modeling of rectangular storage tanks considering fluid-structure interaction
فریبا شادان*؛ امیرحسین نجفی
مشاهده مقاله

5 بررسی ناپایداری دینامیکی پوسته‌های استوانه‌ای هدفمند ناشی از تداخل سازه و سیال
نرگس محمدی*؛ محمد محمدی اقدم
مشاهده مقاله