بی تردید امروزه بخش وسیعی از سرمایه های مادی، علمی و مهندسی جهان مربوط به مهندسی سازه و زیرمجموعه های آن است.

انجمن مهندسی سازه ایران بعنوان بزرگترین تشکل علمی غیر دولتی و غیر انتفاعی در این حوزه، همه ساله کنفرانس" مهندسی سازه" را در ایران برگزار می نماید. با توجه به استقبال بی نظیر مهندسان، دانشجویان و اساتید عزیز رشته های مهندسی سازه و عمران، و ایضاً لزوم بهره مندی از توانایی ها و دستاوردهای علوم مهندسی سازه در جهان، از سال گذشته و با مجوز وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری، همایش" مهندسی سازه "در قالب بین المللی برگزار می شود. از این رو عنوان"IRAST" که برگرفته از دو کلمه "Iran Structure"می باشد برای عنوان همایش های بین المللی مهندسی سازه انتخاب گردیده که به یاری خدا همه ساله برگزار خواهد شد. این کنفرانس با هدف تشکیل مهمترین و بزرگترین گردهمایی مهندسان عمران و سازه در منطقه غرب آسیا پایه گذاری گردیده و مرکزیت آن برای همیشه در ایران خواهد بود. از این رو از کلیه مهندسین، محققین، کارشناسان، مدیران و صاحبان صنایع در ایران و جهان برای حضور در این همایش و افزودن بر غنای آن دعوت به عمل می آید.

                                                                                                                                                                                                                       دکتر غلامرضا هوائی

                                                                                                                                                                                                                رئیس انجمن مهندسی سازه ایران