تهران، کریم خان زند، عضدی شمالی، ساختمان وزارت علوم، طبقه دوم، انجمن مهندسی سازه ایران

تلفن: 02181032212               فکس: 02181032242   

صندوق پستی : 1398-14665

پست الکترونیک: info@irastconf.com

کانال تلگرام: telegram.me/anjomansaze

اینستاگرام:  instagram.com/isse.ir

Refresh Code