زمان اعلام نتایج داوری مقالات
1396-05-28
زمان اعلام نتایج داوری مقالات

بدینوسیله به آگاهی نویسندگان محترم مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه می رساند، مقالات ارسالی از سوی نویسندگان بلافاصله پس از دریافت توسط دبیرخانه علمی، در روند داوری قرار خواهد گرفت و نتایج آن اعم از رد یا پذیرش یا اصلاحات لازم حداکثر طی مدت 45 روز به اطلاع نویسندگان جهت اقدامات بعدی و صدور گواهی های مربوطه خواهد رسید.