تمدید مهلت ارسال مقالات کامل
1396-09-30
تمدید مهلت ارسال مقالات کامل

با توجه به استقبال بی نظیر از فراخوان مقاله و با توجه به تماس های مکرر اساتید و پژوهشگران گرامی؛ مهلت ارسال مقالات در چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه، تا 29 دی ماه 1396 تمدید شد. لازم به توضیح است تنها مقالات پژوهشگرانی برای داوری در نظر گرفته خواهد شد که تا قبل از این تاریخ نسبت به ارسال مقاله اقدامات لازم را انجام داده باشند.