انتخاب سازه های برتر ملی و بین المللی

انتخاب سازه های برتر ملی و بین المللی یکی از بخش های چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه ایران است. در این بخش دستاندرکان حقیقی و حقوقی صنعت سازه ای از قبیل؛کارفرمایان، پیمانکاران، طراحان، سازندگان اجزاء ساختمان، اساتید، مهندسان و ...، سازه های خود را به دبیرخانه علمی همایش؛ انجمن مهندسی سازه ایران، معرفی کرده و به قضاوت متخصصین می گذارند. این سازه ها توسط استادان برجسته مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت سازه های برتر در شاخه های مختلف از جمله سازه های مسکونی، اداری، تجاری، پل، تونل، سازه های ویژه، ساختمان های تجاری و مسکونی فاخر، برج های چند منظوره و ... معرفی و به آن ها لوح تقدیر و تندیس همایش اهداء خواهد شد.

 

معیارهای انتخاب سازه های برتر

1. نوآوری و خلاقیت در طراحی سازه از حیث استفاده از روش های نوین تحلیل و طراحی، طراحی متناسب با محدودیت های معماری در سازه های پیشرفته، کاهش هزینه های اقتصادی، ایمنی و آسایش ساکنین، استفاده از مصالح نوین و مقاوم در برابر زلزله و بارهای نامتعارف، ویژگی های اقلیمی.

2. نوآوری و خلاقیت در اجرای سازه از حیث استفاده از فناوری های نوین و صنعتی سازی، تسهیل در عملیات ساخت و نصب سازه های فولادی، تسهیل در فرآیند اجرای سازه های بتنی، پیش ساختگی، هزینه های اقتصادی.

3. نوآوری و خلاقیت در مدیریت پروژه از حیث مدیریت یکپارچگی، مدیریت محدوده، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت، مدیریت منابع، مدیریت ریسک، مدیریت تدارکات، مدیریت ذینفعان و مدیریت دانش در پروژه.

4. نوآوری و خلاقیت در طراحی سازه از منظر زیبایی و معماری ماندگار.

 

بخش ها و تعرفه ی انتخاب سازه های برتر

1. شرکت در بخش طراحی سازه مسکونی بر اساس محورهای همایش 50.000.000 ریال

2. شرکت در بخش طراحی انواع سازه ها ویژه مانند پل، مترو، تونل و غیر مسکونی بر اساس محورهای همایش 90.000.000 ریال

3. شرکت در بخش ساخت و اجرای انواع سازه ها بر اساس محورهای همایش 90.000.000 ریال


جدول نحوه ی امتیازدهی سازه های برتر