همزمان با برگزاری این همایش، نمایشگاهی با حضور شرکت های فعال در بخش ساخت و ساز، به منظور ارائه آخرین دستاوردهای علمی، فنی و تحقیقاتی در حوزه مهندسی سازه برگزار خواهد شد.

 

چه کسانی می توانند در نمایشگاه شرکت کنند؟

  • مهندسین مشاور سازه
  • طراحان و مجریان سازه
  • معماران ساختمان
  • مدیران صنایع و شرکت های ساختمانی
  • سازندگان و پیمانکاران
  • صاحبان تکنولوژی و فناوری های نوین ساختمانی
  • حوزه ماشین آلات و ابزار آلات مهندسی عمران
  • صاحبان کالا و مصالح ساختمانی
  • وارد کنندگان و سرمایه گذاران مهندسی ساختمان