انجمن مهندسی سازه ایران در راستای توسعه و تبادل نظر علمی و ارائه آخرین یافته های علمی و پژوهشی دانش مهندسی سازه و علوم وابسته در نظر دارد تا با استعانت از خداوند متعال، چهارمین کنفرانس بین المللیمهندسی سازه IRAST 2018 را همراه با معرفی سازه برتر ملی و بین المللی از حیث طراحی و اجرا با حضور مسئولین عالی رتبه کشور، اساتید و مهندسان در تاریخ 20 و 21 آبان ماه سال 1399 بصورت آنلاین و غیرحضوری برگزار نماید.

لذا بدینوسیله از کلیه استادان، دانش پژوهان، صاحبان اندیشه، پیمانکاران، مهندسان و دانشجویان حوزه مهندسی سازه و ساخت تقاضا دارد مقالات و نتایج تحقیقات علمی و اجرایی خود را به دبیرخانه همایش، از طریق وبسایت همایش ارسال نمایند. همچنین با توجه به اینکه در این همایش برای پنجمین بار نسبت به معرفی مهندسین برتر ملی و سازه های برتر ملی و بین المللی اقدام می شود ضمن مراجعه به قسمت مربوطه در سایت همایش و اطلاع از شرایط آن نسبت به معرفی سازه برتر، بر اساس شاخص های موجود در سایت و ارائه پیشنهادات خود اقدام فرمایند. به سازه های برتر ضمن اهداء جوایز گواهی لازم هم اعطا خواهد شد. انتخاب مهندس برتر، بر اساس معیارهای دیگری است که توسط کمیته علمی و حرفه ای مربوطه اقدام خواهد شد.