موضوعات
# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 4008-IRAST (R2) ارائه روشی برای مدل‌سازی تیر پیوند در قاب‌های مهاربندی واگرا سید روح الله حسینی واعظ، احسان دهقانی فیروز آبادی، محمد علی فتحعلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 4014-IRAST (R2) بررسی تاثیر جنس خاک در موقعیت شمع در پایدارسازی شیروانی سید مهدی رادقی مهرجو، مهدی مخبری، ارش معتمدیان، سید اشکان موسوی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
3 4002-IRAST (R5) بررسی تاثیر شکل و نوع مصالح هسته پانل‏ های ساندویچی کنگره ‏ای با رویکرد تغییرشکل و اتلاف انرژی در برابر بارهای انفجاری سهیل سبزواری، فرزاد شهابیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
4 4042-IRAST (R1) تهیه منحنی‌های شکنندگی سازه‌های فولادی با مهاربندهای واگرا به روش تحلیل دینامیکی افزایشی رسول هاشم‌زاده، فرزاد شهابیان، سهیل سبزواری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است