برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
2,100,000 ریال
120 دلار
2
1,600,000 ریال
90 دلار
3
2,600,000 ریال
145 دلار
4
2,500,000 ریال
140 دلار
5
1,900,000 ریال
110 دلار
6
2,900,000 ریال
165 دلار
7
3,500,000 ریال
195 دلار
8
2,700,000 ریال
150 دلار
9
3,700,000 ریال
210 دلار
10
500,000 ریال
0 دلار
11
1,000,000 ریال
25 دلار
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.