برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 ساخت سریع پل های متعارف با اتصالات مقاوم در برابر زلزله
1396-11-28 14:00-16:00
هتل المپیک، تهران، ایران 500
دانشجو بدون مقاله 500,000 ریال 25 دلار
دانشجو با یک مقاله 500,000 ریال 25 دلار
دانشجو با بیش از یک مقاله 500,000 ریال 25 دلار
اعضای هیأت علمی بدون مقاله 300,000 ریال 25 دلار
اعضای هیأت علمی با یک مقاله 300,000 ریال 25 دلار
اعضای هیأت علمی با بیش از یک مقاله 300,000 ریال 25 دلار
شرکت کننده آزاد بدون مقاله 500,000 ریال 25 دلار
شرکت کننده آزاد با یک مقاله 500,000 ریال 25 دلار
شرکت کننده آزاد با بیش از یک مقاله 500,000 ریال 25 دلار
16 Prof. M. Saiid Saiidi
2 آموزش نرم افزار های SeismoSignal ,SeismoStruct جهت ثبت نام در این کارگاه به لینک مراجعه نمایید: http://civil808.com/conference/4
1396-11-28 16:00-18:00
هتل المپیک، تهران، ایران 500
دانشجو بدون مقاله 2,000,000 ریال 50 دلار
دانشجو با یک مقاله 2,000,000 ریال 50 دلار
دانشجو با بیش از یک مقاله 2,000,000 ریال 50 دلار
اعضای هیأت علمی بدون مقاله 2,000,000 ریال 50 دلار
اعضای هیأت علمی با یک مقاله 2,000,000 ریال 50 دلار
اعضای هیأت علمی با بیش از یک مقاله 2,000,000 ریال 50 دلار
شرکت کننده آزاد بدون مقاله 2,000,000 ریال 50 دلار
شرکت کننده آزاد با یک مقاله 2,000,000 ریال 50 دلار
شرکت کننده آزاد با بیش از یک مقاله 2,000,000 ریال 50 دلار
5 Dr. Stelios Antoniou
3 طرح بتن با سنگدانه های بازیافتی مطابق با آیین نامه Eurocode 2
1396-11-29 08:00-10:00
هتل المپیک، تهران، ایران 500
دانشجو بدون مقاله 500,000 ریال 25 دلار
دانشجو با یک مقاله 500,000 ریال 25 دلار
دانشجو با بیش از یک مقاله 500,000 ریال 25 دلار
اعضای هیأت علمی بدون مقاله 300,000 ریال 25 دلار
اعضای هیأت علمی با یک مقاله 300,000 ریال 25 دلار
اعضای هیأت علمی با بیش از یک مقاله 300,000 ریال 25 دلار
شرکت کننده آزاد بدون مقاله 500,000 ریال 25 دلار
شرکت کننده آزاد با یک مقاله 500,000 ریال 25 دلار
شرکت کننده آزاد با بیش از یک مقاله 500,000 ریال 25 دلار
9 Prof. Jorge de Brito
4 طراحی سیستم های نوین لرزه ای در ساختمان ها
1396-11-29 10:00-12:00
هتل المپیک، تهران، ایران 500
دانشجو بدون مقاله 500,000 ریال 25 دلار
دانشجو با یک مقاله 500,000 ریال 25 دلار
دانشجو با بیش از یک مقاله 500,000 ریال 25 دلار
اعضای هیأت علمی بدون مقاله 300,000 ریال 25 دلار
اعضای هیأت علمی با یک مقاله 300,000 ریال 25 دلار
اعضای هیأت علمی با بیش از یک مقاله 300,000 ریال 25 دلار
شرکت کننده آزاد بدون مقاله 500,000 ریال 25 دلار
شرکت کننده آزاد با یک مقاله 500,000 ریال 25 دلار
شرکت کننده آزاد با بیش از یک مقاله 500,000 ریال 25 دلار
22 پروفسور غلامرضا قدرتی امیری
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.